Паспорти бюджетних програм на 2017 рік

4711070  “Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку”

4711120  “Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації”

4711140  “Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти ІІІ і IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)”

4712010  “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”

4712030  “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню”

4712060  “Санаторне лікування хворих на туберкульоз”

4712140  “Надання стоматологічної допомоги населенню”

4713100  “Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування”

4713110  “Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту”

4714060  “Бібліотеки”

4714070  “Музеї і виставки”

4714200  “Інші культурно-освітні заклади та заходи”

4715030  “Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту”

4716310  “Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території”

4716350  “Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів”

4716380  “Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

4716420  “Збереження памяток історії та культури”

4717610  “Охорона та раціональне використання природних ресурсів”

4717840  “Організація рятування на водах”

4718600  “Інші видатки”

4719110  “Охорона та раціональне використання природних ресурсів”

4719130  “Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища”

 

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

4711120  “Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації”

4711070  “Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку”

4711140  “Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)

4713100  “Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування”

4717840  “Організація рятування на водах”

4712010  “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”

4712030  “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню”

4712060  “Санаторне лікування хворих на туберкульоз”

4712140  “Надання стоматологічної допомоги населенню”

4713110  “Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту”

4714060  “Бібліотеки”

4714070  “Музеї і виставки”

4714200  “Інші культурно-освітні заклади та заходи”

4715030  “Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту”

4716310  “Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території”

4716350  “Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів”

4716380  “Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів”

4716420  “Збереження памяток історії та культури”

4717610  “Охорона та раціональне використання природних ресурсів”

4718600  “Інші видатки”

4719110  “Охорона та раціональне використання природних ресурсів”

4719310  “Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища”

 

Паспорти бюджетних програм на 2018 рік

1611120  “Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)”

1612020  “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню”

1612100  “Стоматологічна допомога населенню”

1613100  “Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування”

1614030  “Забезпечення діяльності бібліотек”

1615030  “Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту”

1617310  “Будівництво обєктів житлово-комунального господарства”

1617320  “Будівництво обєктів соціально-культурного призначення”

1617340  “Проектування, реставрація та охорона памяток архітектури”

1617360  “Виконання інвестиційних проектів”

1617370  “Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій”

1617640  “Заходи з енергозбереження”

1618310  “Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища”