Інформація щодо створених ОСББ

 

Ефективне управління спільною власністю, поліпшення якості обслуговування, забезпечення збереження будинків і прибудинкових територій, отримання якісних житлових послуг в області можливо лише за умови створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Одним із таких заходів є створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

За станом на 01.04.18 в області створено 563 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у житлових 931 будинках.

У 2018 році створено 3 ОСББ.

Найбільша кількість ОСББ функціонує в містах Житомир – 255 ОСББ, на обслуговуванні яких 312 житлових будинків, Бердичеві – 156 (180 будинки в обслуговуванні), Коростені – 55, на обслуговуванні яких 74 житлових будинків.

Позитивним прикладом виступають перетворення у житловій сфері міста Новограда-Волинського, де замість традиційних виробничих житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств створено 43 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, на обслуговуванні яких 204 житлових будинків, загальною площею 580,1 тис.кв.м, тобто 95 % від їх загальної кількості.

В місті Житомирі діє управління муніципального розвитку Житомирської міської ради, яке має низку важливих повноважень по наданню допомоги усім ініціативним групам з утворення ОСББ та правлінням і членам уже існуючих об’єднань. Також  в місті створено Асоціацію ОСББ «Жито-Мир».

Обслуговування житла поряд з комунальними підприємствами здійснюють підприємства приватної форми власності, яких на теперішній час в області діє 22, які обслуговують 781 житлових будинків

– приватне підприємство «ВЖРЕП-4»;

– ТОВ «Керуюча Компанія «КомЕнерго-Житомир»;

– приватне підприємство «АММОНН»;

– приватне підприємство «ВЖРЕП-8»;

Зазначені підприємства надають послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій 17 %.

Разом з тим, на обслуговуванні 9 житлово-будівельних кооперативів знаходиться 90 житлових будинків, загальною площею 520,8 тис.кв.м.

 

ОСББ та управління житловим фондом

 

На сьогодні в області одним із пріоритетів у житловій сфері залишається процес впровадження ефективних форм управління житловими будинками, залучення населення до управління своїм майном та його збереження шляхом створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), призначення управителів багатоквартирних будинків, створення керуючих компаній відповідно до положень Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

Найбільш ефективну схему управління багатоквартирними будинками реалізовують ОСББ.

Департаментом спільно з представниками проекту HOUSES, який фінансується Європейським союзом і впроваджується Програмою розвитку ООН, продовжується активна робота з проведення групових та індивідуальних консультацій для активістів, які мають намір створити ОСББ.

За станом на 01.01.2020 в області створено 674 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у житлових 1052 будинках.

У 2019 році створено 78 ОСББ.

Найбільша кількість ОСББ функціонує в містах Житомир – 325 ОСББ, на обслуговуванні яких 382 житлових будинків, Бердичеві – 162 (186 будинки в обслуговуванні), Коростені – 70, на обслуговуванні яких 90 житлових будинків.

Позитивним прикладом виступають перетворення у житловій сфері міста Новограда-Волинського, де замість традиційних виробничих житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств створено 47 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, на обслуговуванні яких 226 житлових будинків, загальною площею 562,2 тис.кв.м, тобто 95 % від їх загальної кількості.

Обслуговування житла поряд з комунальними підприємствами здійснюють підприємства приватної форми власності, яких на теперішній час в області діє 38, які обслуговують 2271 житлових будинків
Разом з тим, на обслуговуванні 6 житлово-будівельних кооперативів знаходиться 56 житлових будинки.

Контактна особа: головний спеціаліст відділу економіки, тарифної політики та реформування ЖКГ – Римарчук Любов Анатоліївна, тел. 47-44-77

ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ

 

Путівник створення ОСББ

 

ПУТІВНИК: ВІД СТВОРЕННЯ ОСББ ДО ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

Крок перший: Створення ініціативної групи

Для створення ОСББ скликаються установчі збори. Скликання установчих зборів здійснюється ініціативною групою, яка складається не менш як з трьох власників квартир або нежилих приміщень у будинку.

Крок другий: Визначення дня і місця проведення установчих зборів.

Повідомлення власників

Повідомлення про проведення установчих зборів направляється в письмовій формі і вручається кожному співвласнику(власнику квартири чи нежитлового приміщення) під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом) не менше ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів. У повідомленні про проведення установчих зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного.

Час і місце проведення обираються зручними для більшості можливих учасників зборів.

 Крок третій. Ведення зборів, голосування та підрахунок голосів

Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх співвласників або їх представників. Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку. (кількість голосів – це загальна площа квартири. Тобто, власник 3-х кімнатної квартири, де площа складає 75м2 має 75 голосів, власник однокімнатної з 30м2 – має 30 голосів і так далі. Якщо будинок має загальну площу квартир 4000м2, то 2001м2 голосів – «за» достатньо для створення ОСББ).

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників. Якщо в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів “за” або “проти”, проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на установчих зборах. Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Рішення оформляється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування (“за” чи “проти”). Установчі збори приймають рішення про створення об’єднання і затверджують його статут.

Установчі документи об’єднання підписує голова установчих зборів або інша уповноважена зборами особа. Письмове опитування під час установчих зборів об’єднання проводиться у такому порядку:

Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення зборів співвласників. Якщо протягом цього строку необхідної кількості голосів “за” не набрано, рішення вважаються неприйнятими. Письмове опитування співвласників проводиться ініціативною групою та іншими співвласниками за бажанням. Письмове опитування може проводитися щодо одного або декількох питань одночасно. Письмове опитування співвласників проводиться шляхом власноручного заповнення ними листків опитування, в яких зазначаються день опитування, прізвище, ім’я, по батькові співвласника, документ, що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове приміщення, номер квартири або нежитлового приміщення, загальна площа квартири або нежитлового приміщення, документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника (для представників), відповідь співвласника на питання “так” або “проти”, особистий підпис співвласника та особи, яка проводила опитування.

Голосування від імені співвласника представником здійснюється в порядку представництва згідно з вимогами цивільного законодавства. За результатами підрахунку результатів письмового опитування співвласників особи, які проводили письмове опитування, вносять його результати до протоколу зборів та підводять загальні підсумки голосування щодо всіх питань. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані на зборах співвласників, і голоси співвласників, отримані під час проведення письмового опитування.

Листки письмового опитування співвласників пронумеровуються, прошнуровуються та додаються до відповідного протоколу зборів.

Крок четвертий: Державна реєстрація об’єднання

Державна реєстрація ОСББ проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.

Пакет документів необхідний для державної реєстрації: 2 примірники протоколу установчих зборів із додатками; протокол засідання правління про обрання голови правління ОСББ; статут (2 примірники); заява про державну реєстрацію.

Об’єднання вважається утвореним з дня його державної реєстрації.

Крок п’ятий: Повідомлення Житомирської міської ради про створення ОСББ.

 • Представити Виписку з Єдиного державного реєстру про реєстрацію ОСББ;
 • Заява про зняття будинку з балансу КВЖРЕП та передача в управління ОСББ
 • Заява про виділення з міського бюджету коштів на один вид капітального ремонту.

Крок шостий: Отримання довідки з статистики

Для цього, потрібно звернутися в регіональне управління статистики із:

– письмовою заявою;

– квитанцією про оплату адміністративного збору.

Крок сьомий: Реєстрація ОСББ в органах державної податкової служби у 2 етапи

1) Для взяття на облік платник податків – юридична особа (резидент) подає до органу державної податкової служби:

– заяву за ф. № 1-ОПП;

– виписку з Єдиного державного реєстру (оригінал та ксерокопію);

– копію документа, що підтверджує присвоєння коду ЄДРПОУ.

2) Після отримання довідки, зазначеної вище, реєструємо у Реєстрі неприбуткових  установ та організацій.

Для внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій ОСББ повинно подати до органу державної податкової служби за її місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою 1-РН.

Крок восьмий: Виготовлення печатки

На даний момент відсутня потреба в отриманні дозволу на виготовлення печатки, як наслідок, замовляємо в комерційних структурах які надають ці послуги.

Крок дев’ятий: Відкриття банківського рахунку

Банківські установи вправі вимагати індивідуальний пакет документів для відкриття розрахункового рахунку.

Документи, які необхідно для укладання договорів

з підприємствами-надавачами послуг

 про співпрацю та/або надання послуг.

ПАТ ЕК “Житомиробленерго”

вул. Пушкінська, 32/8

(Договір про постачання електричної енергії)

 1. Копія документу, яким визначено право власності чи користування на об’єкт (акт прийому передачі ж/б, рішення міської ради; протокол засідання загальних зборів ОСББ).
 2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.
 3. Копія довідки про включення до ЄДРПО України.
 4. Копія документу про статус платника податку.
 5. Копія установчих документів (статут 1-2 сторінка, повноваження Голови ОСББ).
 6. Однолінійна схема електропостачання об’єкту.
 7. Обсяги постачання теплової енергії (додаток №1 договору-помісячне споживання електричної енергії).
 8. Копія наказу про призначення особи, відповідальної за електрогосподарство (в т.ч. копія її посвідчення з перевірки знань).
 9. Протоколи вимірів, паспорт заземлення.
 10. Акт прийому-передачі показників лічильника
 11. Оплата коштів за надані послуги при укладенні договору.

Протягом 7 робочих днів від дати прийняття від споживача документів, зазначених у п.1-11 даного листа, Житомирський РЕМ надає проект Договору про постачання електричної енергії.

ПАТ «Житомиргаз»:

вул. Фещенко-Чопівського, 35

(Договір на планове технічне обслуговування внутрішньо-будинкових систем газопостачання)

 1. Реквізити (адреса, рахунок);
 2. Печатка.

КП «Житомирводоканал»:

вул. Чуднівська, 120, каб. 406

тел. 25-54-60

(Договір про розмежування зобов’язань та відповідальності Виконавця та Балансоутримувача)

 1. Лист-заявку на укладання договору;
 2. Реквізити споживача;
 3. Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців;
 4. Статут (положення Споживача);
 5. Документи, що підтверджують право власності (користування) будівлею або спорудою.

В разі, якщо ОСББ в своїй діяльності буде використовувати нежитлове приміщення додатково необхідно надати такі документи:

 1. Довідку про водокористування з усіх джерел (ліміт);
 2. Відомості, щодо категорії об’єкту господарської діяльності (промислове підприємство, бюджетна організація, комунальне – побутове підприємство, та ін.);
 3. Копія наказу про призначення відповідальної особи за збереження відповідальної особи за збереження водо лічильника та пломб на ньому. Копії документів повинні бути завірені печаткою (при наявності) та підписом уповноваженої особи.

КП «Житомиртеплокомуненерго»:

вул. Київська, 48, каб. 48

тел. 22-98-08

(Договір про співпрацю в наданні громадянам міста послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання )

 1. Установчі документи (копія статуту, документ про реєстрацію ОСББ);
 2. Документ, в якому засвідчується право підписанта на укладання та підписання договорів (як правило голова ОСББ);
 3. Інвентарна справа будинку (технічна документація);
 4. Банківські реквізити та контактні данні;
 5. Підписаний Договір про співпрацю.

При наявності в будинку приміщень юридичних осіб (офіси, магазини, тощо)

  1.Документ що засвідчує право власності на приміщення;

 1. Інвентарна справа;
 2. Копії установчих документів;
 3. Банківські реквізити та контактні дані.

До початку опалювального сезону:

 1. Виконати підготовчі роботи до опалювального сезону;
 2. Оформити паспорт на житловий будинок;
 3. Оформити акт стану готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період. (Згідно Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду затверджених Наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 №620/378).