Енергетичний аудит це вид діяльності, спрямований на зменшення споживання енергетичних ресурсів і, як наслідок, економію коштів суб’єктами господарювання за рахунок підвищення ефективності їх використання. Кінцевим результатом енергоаудиту є написання звіту, що містить рекомендації за всіма пунктами – утепленню, регулюванню, вимірюванню та монетизації – причому не тільки стосовно до системи опалення, але також ГВП та навіть електропостачання будівлі.

Або енергоаудит — це обстеження будівлі з метою визначення її стану з погляду енергоспоживання та комфорту мешканців і підготовка рекомендацій щодо зниження енергоспоживання та покращення комфорту.