Енергоменеджмент включає:

  • моніторинг енергоспоживання;
  • аналіз існуючих показників як основи складання нових бюджетів;
  • розроблення нових маловідходних та безвідходних технологій;
  • розробку енергетичних бюджетів;
  • розроблення енергетичної політики;
  • планування нових енергозберігаючих заходів;
  • розроблення ефективних систем та засобів контролю за енергоспоживанням та захисту довкілля від забруднення;
  • організація інтегрованого енергетичного та економічного менеджменту.