Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю проекту наказу Мінрегіону «Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній інспекції архітектури та містобудування України»

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю

Міністерство розвитку громад та територій України.

2. Назва проекту акта

Проект наказу Мінрегіону «Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній інспекції архітектури та містобудування України».

3. Стислий зміст пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя, винесеної на обговорення

Проектом наказу пропонується затвердити Порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній інспекції архітектури та містобудування України. Цей Порядок визначає основні вимоги з реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права на звернення до органів влади. Суть акта полягає у наданні можливості громадянам брати участь в управлінні державними і громадськими справами через Державну інспекцію архітектури та містобудування України для захисту своїх прав і законних інтересів у разі їх порушення.

4. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю

Реалізація проекту наказу не матиме впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін та реалізація його не матиме впливу на інтереси окремих груп (верств) населення, об’єднаних спільними інтересами, суб’єктів господарювання.

5. Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» проектом наказу планується приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до законодавства в частині врегулювання питання прав громадян на звернення до Державної інспекції архітектури та містобудування України, запис на особистий прийом до керівництва, а також врегулювання питань щодо діловодства за зверненнями в Державній інспекції архітектури та містобудування.

У свою чергу, це дозволить об’єктивно, всебічно і вчасно забезпечувати розгляд звернень громадян відповідно до вимог законодавства України.

6. Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень

Зауваження та пропозиції приймаються електронною поштою на адресу shevchukov@minregion.gov.ua протягом 15 календарних днів.

7. Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

Тел. (044) 590-47-41

8. Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади

Шевчук Олександр Вікторович

9. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

Звіт за результатами проведення громадського обговорення не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення буде оприлюднено на офіційному вебсайті Мінрегіону в рубриці «Результати публічного громадського обговорення».

Запис Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю проекту наказу Мінрегіону «Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній інспекції архітектури та містобудування України» вперше з’явився Мінрегіон.