Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації»

Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю

Міністерство розвитку громад та територій України

Назва проекту акта

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесенняз мін до Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації».

Стислий зміст пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя, винесеної на обговорення

Проєктом постанови пропонується внести зміни до Порядку та умов, якими передбачається:

вдосконалення механізму розроблення містобудівної документації на місцевому рівні та історико-архітектурних опорних планів в частині уточнення використання окремих термінів;

виключення Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України;

уточнення порядку отримання замовником містобудівної документації державних інтересів та інтересів суміжних територіальних громад;

уточнення складу та змісту генеральних планів населених пунктів, детальних планів територій в частині встановлених режимів регулювання забудови;

вдосконалення вимог до картографічної основи, на якій має здійснюватися розроблення містобудівної документації на місцевому рівні;

вдосконалення процедури отримання витягу з містобудівної документації.

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю

Дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю поширюватиметься на такі соціальні групи населення та заінтересовані сторони: фізичні та юридичні особи; органи місцевого самоврядування; суб’єкти господарювання, які здійснюють розроблення містобудівної документації на місцевому рівні.

Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін

Наслідками проведення в життя рішення для фізичних та юридичних осіб є можливість отримання актуальної інформації щодо економічного та соціального розвитку території відповідної адміністративно-територіальної одиниці; для органів місцевого самоврядування – можливість врахувати всі аспекти для перспективного розвитку відповідної території; суб’єкти господарювання, які здійснюють розроблення містобудівної документації на місцевому рівнізможуть в подальшому враховувати не тільки перспективи розвитку для бізнесу, а й ініціативні, прогресивні думки населення, яке проживає в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень

Електронна адреса: MelnychukGV@minregion.gov.ua.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 15 днів.

Зауваження та пропозиції надсилати електронною та звичайною поштою.

Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

тел. 284-0-594

Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади

Плащенко Євген, Мельничук Григорій

Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

Звіт за результатами проведення громадського обговорення не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення буде оприлюднено на офіційному вебсайтіМінрегіону в рубриці «Результати публічного громадського обговорення».

Запис Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації» вперше з’явився Мінрегіон.