Містобудівний кадастр є складовою частиною державної системи кадастрової документації, яка повинна містити відомості про земельні, водні, лісові та інші ресурси та вестись з урахуванням цих даних на державному, регіональному, районному та місцевому рівнях.

Застосування на рівні регіону комплексу інструментів єдиної геоінформаційної системи містобудівного кадастру забезпечуватиме оптимізацію комунікацій між регіональним і місцевим рівнями задля підвищення ефективності управління територіями.

Для цього будується регіональна система, яка передбачає формування єдиної програмно-апаратної платформи містобудівного кадастру регіонального (структурні підрозділи облдерджадміністрації, організації, підприємства, навчальні заклади) та місцевого рівнів (райони, громади), яка забезпечить суб’єктів кадастру необхідними інструментами і можливостями, а саме:

 • взаємодію з базовими суб’єктами містобудівного  кадастру та
  постійне отримання від них інформації, що підлягає реєстрації у
  містобудівному кадастрі;
 • обслуговування програмних та технічних засобів інформаційної
  системи і геопорталу містобудівного кадастру;
 • обслуговування системи зберігання та архівування інформації;
 • організацію робіт з обміну інформацією і обмін інформації з
  іншими кадастрами, реєстрами та інформаційними системами;
 • організацію робіт із захисту інформації від несанкціонованого доступу;
 • адаптацію та доповнення типових методичних та нормативних
  документів ведення містобудівного кадастру;
 • розвиток та вдосконалення засобів ведення містобудівного
  кадастру;
 • внесення відомостей про містобудівну документацію до системи
  містобудівного кадастру.

 

Таким чином, протягом останніх років з метою створення такої системи в області за рахунок коштів обласного бюджету виконано наступне:

 • облаштовано серверну кімнату та введено в експлуатацію 2 сервери, налаштовано систему резервування даних за рахунок декількох незалежних файлових сховищ. Побудовано архітектуру мережі, в якій використовується апаратно зашифрований канал передачі даних від серверів до користувачів.
 • розроблено алгоритм збору та опрацювання даних для роботи служби, який включає в себе потужний сайт, окрему базу даних з каталогами, адмінпанель для наповнення геопорталу інформацією;
 • всі роботи, пов’язані з монтажем, пусконаладкою, обслуговуванням серверного обладнання та периферії, а також розробкою сайтів та інших питань пов’язаних з розвитком інфраструктури виконуються спеціалізованим підприємством;
 • придбано та встановлено серверні та базові ліцензії ArcGIS на робочі місця окремих структур ОДА. До центрального сервера приєднано 9 структурних підрозділів ОДА (економіка, екологія, культура, медицина, освіта, соцзахист, цивільний захист, адмінустрій і регіональний розвиток) ;
 • запущено в експлуатацію зовнішній геопортал, де виведено інформацію про наявну містобудівну документацію, оновлення якої проводиться представниками райдержадміністрацій і громад через створені програмні модулі.
 • створено векторний портал як модель, яка поєднує всі рівні адміністративних утворень від області до окремого населеного пункту з набором інструментів аналізу та збереження даних.

На даний час роботу щодо створення містобудівного кадастру на місцевому рівні розпочато у декількох громадах області – Житомирській, Новоград-Волинській, Малинській, Коростишівській, Олевській міських та Брусилівській і Попільнянській селищних радах.