Паспорти бюджетних програм на 2017 рік

4711070  “Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку”

4711120  “Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації”

4711140  “Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти ІІІ і IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)”

4712010  “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”

4712030  “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню”

4712060  “Санаторне лікування хворих на туберкульоз”

4712140  “Надання стоматологічної допомоги населенню”

4713100  “Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування”

4713110  “Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту”

4714060  “Бібліотеки”

4714070  “Музеї і виставки”

4714200  “Інші культурно-освітні заклади та заходи”

4715030  “Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту”

4716310  “Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території”

4716350  “Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів”

4716380  “Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

4716420  “Збереження памяток історії та культури”

4717610  “Охорона та раціональне використання природних ресурсів”

4717840  “Організація рятування на водах”

4718600  “Інші видатки”

4719110  “Охорона та раціональне використання природних ресурсів”

4719130  “Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища”

 

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

4711120  “Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації”

4711070  “Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку”

4711140  “Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)

4713100  “Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування”

4717840  “Організація рятування на водах”

4712010  “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”

4712030  “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню”

4712060  “Санаторне лікування хворих на туберкульоз”

4712140  “Надання стоматологічної допомоги населенню”

4713110  “Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту”

4714060  “Бібліотеки”

4714070  “Музеї і виставки”

4714200  “Інші культурно-освітні заклади та заходи”

4715030  “Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту”

4716310  “Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території”

4716350  “Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів”

4716380  “Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів”

4716420  “Збереження памяток історії та культури”

4717610  “Охорона та раціональне використання природних ресурсів”

4718600  “Інші видатки”

4719110  “Охорона та раціональне використання природних ресурсів”

4719310  “Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища”

 

Паспорти бюджетних програм на 2018 рік

1611120  “Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)”

1612020  “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню”

1612100  “Стоматологічна допомога населенню”

1613100  “Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування”

1614030  “Забезпечення діяльності бібліотек”

1615030  “Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту”

1617310  “Будівництво обєктів житлово-комунального господарства”

1617320  “Будівництво обєктів соціально-культурного призначення”

1617340  “Проектування, реставрація та охорона памяток архітектури”

1617360  “Виконання інвестиційних проектів”

1617370  “Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій”

1617640  “Заходи з енергозбереження”

1618310  “Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища”

 

Паспорти бюджетних програм на 2019 рік

наказ №6_13 від 23.01.2019

1611070 “Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекціїфізичного та (або) розумового розвитку”

1611090 “Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми”

1611120 “Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)”

1611130 “Підготовка кадрів вищими вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами”

1611140 “Підвищення кваліфікації, перепідгоовка кадрів закладами післядипломної освіти”

1612010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”

1612020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню”

1613101 “Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку”

1613102 “Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання та інші хвороби”

1614030 “Забезпечення діяльності бібліотек”

1615031 “Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл”

1617322 “Будівництво медичних установ та закладів”

1617325 “Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту”

1617330 “Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності”

1617361 “Співфінансування інвестаційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку”

1617367 “Виконання інвестеційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільський місцевості”

1617370 “Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій”

1617640 “Забезпечення заходів з енергозбереження”

1618312 “Утилізація відходів”

 

 

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

 

1611070 “Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку”

1611080 “Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами з поглиблиним вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою”

1611120 “Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)”

1611140 “Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти”

1612010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”

1612020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню”

1612040 “Санаторно-курортна допомога населенню”

1612050 “Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування”

1612070 “Екстренна та швидка допомога населенню”

1612100 “Стоматологічна допомога населенню”

1613100 “Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для стаціонарного проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку”

1613110 “Стоматологічна допомога населенню”

1614030 “Забезпечення діяльності бібліотек”

1614040 “Забезпечення діяльності музеїв і виставок”

1614080 “Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва”

1617310 “Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства”

1617320 “Будівництво об’єктів соціально-культурного призначення”

1617330 “Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності”

1617340 “Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури”

1617360 “Виконання інвестиційних проектів”

1617370 “Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій”

1617640 “Заходи з енергозбереження”

1618310 “Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища”