4711070  “Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку”

4711120  “Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації”

4711140  “Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти ІІІ і IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)”

4712010  “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”

4712030  “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню”

4712060  “Санаторне лікування хворих на туберкульоз”

4712140  “Надання стоматологічної допомоги населенню”

4713100  “Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування”

4713110  “Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту”

4714060  “Бібліотеки”

4714070  “Музеї і виставки”

4714200  “Інші культурно-освітні заклади та заходи”

4715030  “Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту”

4716310  “Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території”

4716350  “Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів”

4716380  “Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

4716420  “Збереження памяток історії та культури”

4717610  “Охорона та раціональне використання природних ресурсів”

4717840  “Організація рятування на водах”

4718600  “Інші видатки”

4719110  “Охорона та раціональне використання природних ресурсів”

4719130  “Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища”