1611070 “Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку”

1611080 “Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами з поглиблиним вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою”

1611120 “Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)”

1611140 “Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти”

1612010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”

1612020 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню”

1612040 “Санаторно-курортна допомога населенню”

1612050 “Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування”

1612070 “Екстренна та швидка допомога населенню”

1612100 “Стоматологічна допомога населенню”

1613100 “Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для стаціонарного проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку”

1613110 “Стоматологічна допомога населенню”

1614030 “Забезпечення діяльності бібліотек”

1614040 “Забезпечення діяльності музеїв і виставок”

1614080 “Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва”

1617310 “Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства”

1617320 “Будівництво об’єктів соціально-культурного призначення”

1617330 “Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності”

1617340 “Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури”

1617360 “Виконання інвестиційних проектів”

1617370 “Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій”

1617640 “Заходи з енергозбереження”

1618310 “Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища”