Про затвердження Змін до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів

Наказом Мінрегіону від 12.07.2018 № 174 затверджено Зміни до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів та зареєстровано в Мін’юсті 30.07.2018 за № 883/32335.

Зазначеною Зміною передбачено удосконалення процедури розроблення проектної документації на будівництво об’єктів відповідно до вимог чинного законодавства та будівельних норм, зокрема Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII положеннями якого передбачено, що перед затвердженням проектів будівництва у випадках, визначених статтею 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», здійснюється оцінка впливу на довкілля; та Зміни  до ДБН  А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»,  яка  затверджена  наказом  Мінрегіону від 27.12.2017 № 338.