Роз’яснення щодо кошторисного нормування у будівництві

У зв’язку зі зміною законодавства з питань стандартизації  Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з питань повноважень інформує.

З метою приведення національної системи стандартизації до європейських засад прийнято Закон України від 05.06.2014 № 1315-VII «Про стандартизацію» (далі-Закон), який набрав чинність з 03.01.2015, крім підпункту 4 пункту 5 розділу VІ «Прикінцеві положення».

Згідно з Законом стандарти поділяються на 2 види:

—  національні стандарти, прийняті національним органом стандартизації;

—  стандарти, прийняті підприємствами, установами та організаціями.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Мінрегіон забезпечує розроблення, затвердження, перегляд, внесення змін і скасування державних будівельних норм, а також національних стандартів і кодексів усталеної практики за класами 91 і 93 Українського класифікатора нормативних документів (крім позицій, що стосуються лічильників, машин та устаткування), утворює та припиняє діяльність технічних комітетів стандартизації у цій сфері.

 Щодо національних стандартів з кошторисного нормування у будівництві

Згідно з Законом до повноважень технічних комітетів стандартизації належить, зокрема, розроблення, погодження національних стандартів, кодексів усталеної практики, а також роз’яснення щодо їх положень.

У сфері ціноутворення у будівництві таким технічним комітетом стандартизації є ТК 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві», до складу якого входять відповідні підкомітети (ТК 311).

 Щодо стандартів організацій України з кошторисного нормування у будівництві

З прийняттям Закону стандарти організації України з кошторисного нормування у будівництві  (СОУ) розробляються підприємствами, установами та організаціями (далі-підприємства).

Відповідно до статті 16 Закону підприємства мають право у відповідних сферах діяльності та з урахуванням своїх господарських і професійних потреб організовувати роботи із стандартизації, зокрема, розробляти, приймати,  перевіряти, переглядати та скасовувати стандарти, кодекси усталеної практики, установлювати процедури їх розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та застосування.

Приймаються СОУ власним наказом підприємства. Законодавством не обумовлено погодження СОУ з центральними органами виконавчої влади.

При розробленні СОУ складом робіт, показниками трудових та матеріально-технічних ресурсів має враховуватися технологія виконання відповідних будівельних робіт із забезпеченням їх якості. При цьому СОУ не повинні суперечити національним стандартам.

Розроблення СОУ має здійснюватися фахівцями відповідної кваліфікації, які мають досвід складання кошторисних норм та спроможні здійснювати таку роботу.

У разі відсутності у підприємства фахівців відповідної кваліфікації, таку роботу можуть виконати спеціалізовані організації, зокрема, які входять до складу ТК 311.

Для забезпечення достовірного визначення вартості будівництва з використанням СОУ та узгодженості з національними стандартами з ціноутворення у будівництві перевірку (експертизу) СОУ рекомендується здійснювати  профільним технічним комітетом з ціноутворення у будівництві.

Одночасно повідомляємо, що ТК 311 за поданням власників СОУ  здійснює формування переліку діючих нормативних документів з кошторисного нормування у будівництві з метою подальшого їх включення до комп’ютерних програм з визначення вартості будівництва.

 Щодо стандартів організацій України, прийнятих центральними органами виконавчої влади

Згідно з прикінцевими положеннями Закону, СОУ, прийняті центральними органами виконавчої влади до набрання чинності цим Законом, застосовуються до їх заміни на національні стандарти, кодекси усталеної практики протягом 15 років з дня набрання чинності цим Законом. В цей період центральні органи виконавчої влади мають право у відповідних сферах діяльності та в межах своїх повноважень перевіряти, переглядати, скасовувати галузеві нормативні документи і в результаті перегляду приймати їх нові редакції та не мають право приймати нові стандарти.