Нормативно-правова база

 

Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/353-14

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011р. №559 «Про містобудівний кадастр»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/559-2011-%D0%BF

 

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ІНЖЕНЕРНІ ВИШУКУВАННЯ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ДБН А.2.1-1-2014

http://dbn.at.ua/_ld/11/1167_DBNInzhenernivu.pdf

 

Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000 – 1:500   (ГКНТА -2.04-02-98)

http://ua-info.biz/legal/baseip/ua-ympzor/index.htm

 

 

Перелік нормативних документів, відповідно до вимог,

яких необхідно виконувати топографо-геодезичні вишукування

 

–  Закон України  «Про топографо-геодезичну діяльність»;

–  ДБН А-2.1-1-2014  Інженерні вишукування для будівництва;

–  Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000 – 1:500 (ГКНТА -2.04-02-98);

–  Постанова Кабінету Міністрів від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр».