Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 17.12.2020 № 261 «Про затвердження Змін до Методики визначення енергетичної ефективності будівель», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2020 р. за № 1254/35537

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 17.12.2020 № 261 «Про затвердження Змін до Методики визначення енергетичної ефективності будівель», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  17 грудня 2020 р. за № 1254/35537 (далі – регуляторний акт).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство розвитку громад та територій України.

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття регуляторного акта є вдосконалення Методики шляхом внесення змін до деяких розділів та запровадження єдиного підходу щодо визначення класу енергетичної ефективності будівель під час енергетичної сертифікації об’єктів будівництва (нового будівництва, реконструкції чи капітального ремонту) за двома показниками питомого енергоспоживання при опаленні та охолодженні із урахуванням функціонального призначення та висотності будівель.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження проводилось з 01 листопада по 01 грудня 2021 року.

5. Тип відстеження

Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося з офіційних веб-сайтів Державної служби статистики України, Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та наданої інформації структурними підрозділами житлово-комунального господарства, яка узагальнюється Мінрегіоном.

Під час проведення заходів з відстеження застосовано один метод – статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

За результатами відстеження результативності регуляторного акта проаналізовано такі прогнозні значення показників результативності:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, грн.;
розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;
кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;
кількість будинків, за якими проведені розрахунки енергетичної ефективності будівель та визначений клас енергетичної ефективності;
кількість будинків, які отримали клас енергетичної ефективності за рівнем класу «С»;
відсоток складених енергетичних сертифікатів будівель до кількості прийнятих в експлуатацію житлових будівель в Україні за 2000-2017 роки у міських поселеннях ‒ 272431 одиниць;
рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники результативності

Значення 2021 року

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, грн.

Не  прогнозується

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта

Не  прогнозується

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

Дія регуляторного акта поширюється на інтереси суб’єктів господарювання, які здійснюють будівництво нових будівель, реконструкцію існуючих будівель та експлуатацію будівель, зокрема соціально-важливих (заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти, заклади професійної (професійно-технічної) освіти, заклади вищої освіти, заклади охорони здоров’я).

У період дії регуляторного акта за статистичними даними Кількість діючих підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році становила 57389.

Кількість будинків, за якими проведені розрахунки енергетичної ефективності будівель та визначений клас енергетичної ефективності

Із запровадженням регуляторного акта проведено розрахунки енергетичної ефективності будівель та визначено клас енергетичної ефективності за 382 будинками.

Кількість будинків, які отримали клас енергетичної ефективності за  рівнем класу «С»

Із запровадженням регуляторного акта кількість будинків, які отримали клас енергетичної ефективності за  рівнем класу «С» склала 130 будинків.

Відсоток  складених енергетичних сертифікатів будівель до кількості прийнятих в експлуатацію житлових будівель в Україні за 2000-2017 роки у міських поселеннях ‒ 272431 одиниць

Із запровадженням регуляторного акта відсоток складених енергетичних сертифікатів будівель до кількості прийнятих в експлуатацію житлових будівель в Україні за 2000-2017 роки у міських поселеннях ‒ 272431 склав 0,14 %.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Високий. Регуляторний акт оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінрегіону та Верховної Ради України.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Оцінка результативності дії регуляторного акта показала, що з прийняттям цього регуляторного акта досягнуто визначених цілей: затверджено механізм визначення класу енергетичної ефективності будівель під час енергетичної сертифікації об’єктів будівництва (нового будівництва, реконструкції чи капітального ремонту) за двома показниками питомого енергоспоживання при опаленні та охолодженні із урахуванням функціонального призначення та висотності будівель.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено у ІV кварталі 2022 року.

Перший заступник Міністра                                     Василь ЛОЗИНСЬКИЙ

Запис Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 17.12.2020 № 261 «Про затвердження Змін до Методики визначення енергетичної ефективності будівель», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2020 р. за № 1254/35537 вперше з’явився Мінрегіон.