Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 27.10.2020 № 260 «Про затвердження Мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2020 р. за № 1257/35540

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 27.10.2020 № 260 «Про затвердження Мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2020 р. за № 1257/35540 (далі – регуляторний акт).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство розвитку громад та територій України.

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття регуляторного акта є затвердження мінімальних вимог, яківстановлено на основі розрахованих для еталонних будівель даних, з урахуванням вимог до теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій та енергетичної ефективності інженерних систем (у тому числі обладнання) будівель, відповідно до економічно доцільного рівня із врахуванням вартості дисконтованих загальних витрат на здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності відносно розрахункового строку служби кожної еталонної будівлі, та диференціюються залежно від функціонального призначення, висотності будівель та виду будівельних робіт (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт).

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження проводилось з 01 листопада по 01 грудня 2021 року.

5. Тип відстеження

Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося з офіційних веб-сайтів Державної служби статистики України, Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та наданої інформації структурними підрозділами житлово-комунального господарства, яка узагальнюється Мінрегіоном.

Під час проведення заходів з відстеження застосовано один метод – статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

За результатами відстеження результативності регуляторного акта проаналізовано такі прогнозні значення показників результативності:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, грн.;
розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;
кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;
кількість будинків, за якими проведені розрахунки енергетичної ефективності будівель та визначений клас енергетичної ефективності;
кількість будинків, які отримали клас енергетичної ефективності за  рівнем класу «С»;
рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.
Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники результативності

Значення 2021 року

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, грн.

Не  прогнозується

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта

Не  прогнозується

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

Дія регуляторного акта поширюється на інтереси суб’єктів господарювання, які здійснюють будівництво нових будівель, реконструкцію існуючих будівель та експлуатацію будівель, зокрема соціально-важливих (заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти, заклади професійної (професійно-технічної) освіти, заклади вищої освіти, заклади охорони здоров’я).

У період дії регуляторного акта за статистичними даними кількість діючих підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році становила 57389.

Кількість будинків, за якими проведені розрахунки енергетичної ефективності будівель та визначений клас енергетичної ефективності

Із запровадженням регуляторного акта проведено розрахунки енергетичної ефективності будівель та визначено клас енергетичної ефективності за 382 будинками.

Кількість будинків, які отримали клас енергетичної ефективності за  рівнем класу «С»

Із запровадженням регуляторного акта кількість будинків, які отримали клас енергетичної ефективності за  рівнем класу «С» склала 130 будинків.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Високий. Регуляторний акт оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінрегіону та Верховної Ради України.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Оцінка результативності дії регуляторного акта показала, що з прийняттям цього регуляторного акта досягнуто визначених цілей: затверджено мінімальні вимоги, які встановлено на основі розрахованих для еталонних будівель даних, з урахуванням вимог до теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій та енергетичної ефективності інженерних систем (у тому числі обладнання) будівель, відповідно до економічно доцільного рівня із врахуванням вартості дисконтованих загальних витрат на здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності відносно розрахункового строку служби кожної еталонної будівлі, та диференціюються залежно від функціонального призначення, висотності будівель та виду будівельних робіт (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт).

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено у ІV кварталі 2022 року.

Перший заступник Міністра                                     Василь ЛОЗИНСЬКИЙ

Запис Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 27.10.2020 № 260 «Про затвердження Мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2020 р. за № 1257/35540 вперше з’явився Мінрегіон.