Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 листопада 2013 року № 537 «Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою»

Звіт про періодичне відстеження результативності

наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 листопада 2013 року № 537 «Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою»

 

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 листопада 2013 року № 537 «Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2013 року за № 2073/24605, (далі – регуляторний акт).

Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство розвитку громад та територій України.

Цілі прийняття акта

Основними цілями прийняття регуляторного акта є:

нормативне врегулювання порядку та умов оформлення договірних відносин щодо пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою;

законодавче закріплення взаємних прав і обов’язків балансоутримувача або підприємства об’єкту благоустрою та власника тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об’єкта благоустрою державної та комунальної власності.

Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження результативності здійснювалося з 08 листопада 2021 року по 08 грудня 2021 року.

Тип відстеження

Періодичне відстеження.

Методи одержання результатів відстеження

Для проведення періодичного відстеження використовувався один метод одержання результатів відстеження – статистичний.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом опрацювання інформації, наданої структурними підрозділами з питань житлово-комунального господарства обласних, Київської міської державних адміністрацій, яка узагальнюється Мінрегіоном.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники результативності

Значення

2017 року

Значення

2018 року

Значення

2019 року

Значення

2020 року

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів

Не змінюється

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія регуляторного акта

На всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у зазначеній сфері

Розмір фінансових витрат з боку суб’єктів господарювання

Не змінюється

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акта

Середній, акт розміщено на офіційному вебсайті Міністерства

Наявність розроблених і затверджених органами місцевого самоврядування програм благоустрою населених пунктів, од.

6017

5403

5030

4681

Проведено інвентаризацію об’єктів благоустрою, од.

160302

147686

291665

178402

Кількість створених комісій з питань визначення суми збитків, завданих об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері благоустрою населених пунктів, од.

794

815

825

834

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами періодичного відстеження у порівнянні з результатами попереднього періодичного відстеження визначено ефективність впливу регуляторного акта на суспільні відносини за участю суб’єктів господарювання у сфері благоустрою.

Положення регуляторного акта створюють правові підстави та умови щодо забезпечення дотримання чинного законодавства у сфері благоустрою.

Наступне періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено у IV кварталі 2024 року.

 

Перший заступник Міністра

розвитку громад та

територій України                                                                      Василь ЛОЗИНСЬКИЙ

 

«___» _____________ 2021 року

 

 

Запис Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 листопада 2013 року № 537 «Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою» вперше з’явився Мінрегіон.