Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 вересня 2013 року № 442 «Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 26 квітня 2004 року № 89 та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 22 лютого 2008 року № 43»

Звіт про періодичне відстеження результативності

наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 вересня 2013 року № 442 «Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 26 квітня 2004 року № 89 та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 22 лютого 2008 року № 43»

 

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 вересня 2013 року № 442 «Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 26 квітня 2004 року № 89 та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 22 лютого 2008 року № 43», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2013 року за № 1668/24200, (далі – регуляторний акт).

Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство розвитку громад та територій України.

Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття регуляторного акта є приведення власних нормативно-правових актів Мінрегіону у відповідність до норм чинного законодавства.

Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження результативності здійснювалося з 08 листопада 2021 року по 08 грудня 2021 року.

Тип відстеження

Періодичне відстеження.

Методи одержання результатів відстеження

Для проведення періодичного відстеження використовувався один метод одержання результатів відстеження – статистичний.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом опрацювання інформації, наданої структурними підрозділами з питань житлово-комунального господарства обласних, Київської міської державних адміністрацій, яка узагальнюється Мінрегіоном.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

 

Показники результативності

Значення

2017 року

Значення

2018 року

Значення

2019 року

Значення

2020 року

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів

Не змінюється

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія регуляторного акта

На всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у зазначеній сфері

Розмір фінансових витрат з боку суб’єктів господарювання

Не змінюється

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акта

Середній, акт розміщено на офіційному веб – сайті Міністерства

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами періодичного відстеження у порівнянні з результатами попереднього періодичного відстеження визначено ефективність впливу регуляторного акта на суспільні відносини за участю суб’єктів господарювання у сфері благоустрою.

Положення акта створюють правові підстави та умови щодо забезпечення дотримання чинного законодавства у сфері благоустрою.

Пропонуємо для відстеження здійснити як остаточне, так як втрату чинності наказів відстежувати не є доцільним

 

Перший заступник Міністра

розвитку громад та

територій України                                                     Василь ЛОЗИНСЬКИЙ

«___» _____________ 2021 року

 

Запис Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 вересня 2013 року № 442 «Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 26 квітня 2004 року № 89 та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 22 лютого 2008 року № 43» вперше з’явився Мінрегіон.