ЗВІТ про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28 листопада 2012 року № 589 «Про затвердження Змін до Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів»

ЗВІТ

про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28 листопада 2012 року № 589 «Про затвердження Змін до Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів»

 

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28 листопада 2012 року № 589 «Про затвердження Змін до Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 січня 2013 року за № 179/22711, (далі – регуляторний акт).

Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство розвитку громад та територій України.

Цілі прийняття акта

Основною ціллю регуляторного акта є приведення положень Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів у відповідність до вимог Цивільного кодексу України, Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про поховання та похоронну справу».

Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження результативності здійснювалося з 08 листопада 2021 року по 08 грудня 2021 року.

Тип відстеження

Періодичне  відстеження.

Методи одержання результатів відстеження

Для проведення періодичного відстеження використовувався один метод одержання результатів відстеження – статистичний.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом опрацювання інформації, наданої структурними підрозділами з питань житлово-комунального господарства обласних, Київської міської державних адміністрацій, яка узагальнюється Мінрегіоном.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники результативності

Значення

2017 року

Значення

2018 року

Значення

2019 року

Значення

2020 року

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів

Не змінюється

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія регуляторного акта

На всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у зазначеній сфері

Розмір фінансових витрат з боку суб’єктів господарювання

Не змінюється

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акта

Середній, акт розміщено на офіційному веб – сайті Міністерства

Кількість складених протоколів про порушення, од.

24941

29121

25090

22671

Кількість проведених рейдів та перевірок, од.

98307

142638

106257

166292

Обсяг фінансування заходів з благоустрою населених пунктів, млрд. грн.

6,8

10,88

25,82

10,95

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами періодичного відстеження у порівнянні з результатами попереднього періодичного відстеження визначено ефективність впливу регуляторного акта на суспільні відносини за участю суб’єктів господарювання у сфері благоустрою.

Положення акта створюють правові підстави та умови щодо забезпечення дотримання чинного законодавства у сфері благоустрою.

Наступне періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено у IV кварталі 2024 року.

 

Перший заступник Міністра

розвитку громад та

територій України                                                     Василь ЛОЗИНСЬКИЙ

 

«___» _____________ 2021 року

 

 

Запис ЗВІТ про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28 листопада 2012 року № 589 «Про затвердження Змін до Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів» вперше з’явився Мінрегіон.