Звіт про повторне відстеження результативності наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 02 грудня 2019 року № 285 «Про затвердження Порядку функціонування електронного кабінету у сфері містобудівної діяльності»

Звіт

про повторне відстеження результативності

наказу Міністерства розвитку громад та територій України
від 02 грудня 2019 року № 285 «Про затвердження Порядку функціонування електронного кабінету у сфері містобудівної діяльності»

 

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 02 грудня 2019 року № 285 «Про затвердження Порядку функціонування електронного кабінету у сфері містобудівної діяльності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2019 року за № 1238/34209 (далі – регуляторний акт).

 

Назва виконавця заходів з відстеження

Державна інспекція архітектури та містобудування України разом з Міністерством розвитку громад та територій України.

 

Цілі прийняття акта

Основною ціллю прийняття регуляторного акта є необхідність забезпечення врегулювання порядку функціонування електронного кабінету у сфері містобудівної діяльності, забезпечення прозорого, відкритого та своєчасного державного регулювання при здійсненні дозвільно-погоджувальних процедур у даній сфері містобудівної діяльності.

 

Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося з 01 жовтня 2021 року по 01 листопада 2021 року.

 

Тип відстеження

Повторне відстеження.

 

Методи одержання результатів відстеження

          Під час проведення заходів з відстеження застосовано статистичний метод одержання результатів.

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу таких показників: розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов’язаних із дією регуляторного акта; кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта; розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання у зв’язку з виконанням вимог регуляторного акта; рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акта.

   

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники результативності:

Базове

(2020 рік)

Повторне

(2021 рік)

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов’язаних із дією регуляторного акта

Внаслідок дії регуляторного акта не відбулося зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів.

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта Регуляторний акт поширюється на всіх суб’єктів господарювання.

 

У 2020 році через електронний кабінет:

–            отримано повідомлень про початок виконання підготовчих робіт – 89;

–            отримано повідомлень про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів (СС1) та повідомлень про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта – 1915;

–            отримано повідомлень про зміну даних у повідомленнях про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів (СС1) та про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта – 84;

зареєстровано декларації про готовність об’єкта до експлуатації – 915.

У період з листопада по 15 грудня 2020 року через електронний кабінет:

–      отримано повідомлень про початок виконання підготовчих робіт – 145;

–      отримано повідомлень про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів (СС1) та повідомлень про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта – 8921;

–      отримано повідомлень про зміну даних у повідомленнях про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів (СС1) та про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта – 472;

зареєстровано декларації про готовність об’єкта до експлуатації – 6691.

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання у зв’язку з виконанням вимог регуляторного акта

Запровадження регуляторного акта не призвело до збільшення додаткових витрат суб’єктів господарювання та фізичних осіб, не передбачених законодавством.

Рівень поінформованості Держархбудінспекції, органів державного архітектурно-будівельного контролю, та інших осіб з основних положень акта

Середній. Регуляторний акт розміщено на офіційних вебсайтах Мінрегіону (www.minregion.gov.ua), Держархбудінспекції (www.dabi.gov.ua) та Верховної Ради України

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

          Оцінка результативності регуляторного акта показала, що з його прийняттям вдалося досягти поставлених цілей, а результати реалізації його положень мають високу динаміку.

З огляду на те, що регуляторний акт наказом Мінрегіону від 16.12.2020 № 313 визнаний таким, що втратив чинність, дане відстеження є остаточним.

 

Перший заступник Міністра розвитку

громад та територій України                                     Василь ЛОЗИНСЬКИЙ

 

_____ ____________2021 р.

Запис Звіт про повторне відстеження результативності наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 02 грудня 2019 року № 285 «Про затвердження Порядку функціонування електронного кабінету у сфері містобудівної діяльності» вперше з’явився Мінрегіон.